Nederland

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Powerbatt1
Powerbatt2
Powerbat3
Powerbatt4

Met PowerBatt leven batterijen lang en u gelukkig!

PowerBatt Nederland BV is importeur van een beproefd middel om tractiebatterijen langer te laten functioneren. PowerBatt is niet nieuw en wordt al jaren toegepast. Zoals u kunt zien op onze referentiepagina

Dat een tractiebatterij bij intensief gebruik na verloop van 3 tot 4 jaar capaciteit verliest is een bekend feit. De gewenste inzetduur van 5 a 6 jaar wordt zelden gehaald, dus moet er voor een korte periode toch een dure nieuwe batterij aangeschaft worden.

Ook bij geringe inzet neemt de capaciteit af, zelfs in sterkere mate. De lader heeft veel invloed op het verouderingsproces, maar zelfs met een goede hoogfrequentlader zet op den duur het zwavelzuur zich toch meer en meer om in zwavelkristallen (sulfatering). Het resultaat daar van is dat:

1. De batterij minder vol wordt geladen.  De laadstroom wordt deels niet meer opgenomen waardoor de batterij nutteloos warm wordt.
2. Het verbruik van gedestilleerd water toeneemt.
3. Er tussenladingen worden toegepast, bijv. in pauzes. Hierdoor wordt de veroudering nog meer bevorderd.

PowerBatt is een chemisch middel dat op eenvoudige wijze toegevoegd wordt aan een tractiebatterij, op locatie.  Een eenvoudige instructievideo en geïllustreerde folder helpen u om PowerBatt toe te passen zonder extern personeel. 

U zult na het toepassen van PowerBatt onmiddellijk merken dat de tractiebatterij minder warm wordt. Na enkele malen laden en ontladen zal de capaciteit merkbaar blijvend toenemen, percentages van 30% of meer zijn reëel. 

U heeft per 100 Ah C5  60 ml PowerBatt per batterijcel nodig. In de praktijk betekent dat er voor een 24V 3PzS 375 Ah, batterij 12 cellen X 375 = 4500 x 60 ml = 2,7 liter nodig is dat is 225 ml per cel.  Bij een prijs van 25,00 excl. Btw is dat EUR 67,50. Een nieuwe batterij van dit formaat kost rond de EUR 1200,-- excl. btw.

Voor een grote 80V 775 Ah batterij, een veel voorkomend formaat, bedragen de kosten 40 X 775 x 60 ml. = 18,6 liter X 25,00 = EUR 465,00. Deze batterij kost nieuw rond de EUR 5400,-- excl. btw.

U spaart niet alleen een nieuwe batterij uit, maar bespaart ook op laadstroom en waterverbruik. Tevens is ons milieu ook gediend met de langere levensduur van tractiebatterijen.

We beseffen dat batterijfabrikanten dit niet toejuichen, maar de referenties laten zien dat ook Duitse A-merken hun heftruck-batterijen hebben behandeld met PowerBatt en goede resultaten bereikt hebben. 

Het origineel kent altijd imitaties, die hetzelfde lijken en beloven. PowerBatt is gepatenteerd en bevat conserverende stoffen die imitatoren niet kunnen herleiden en toevoegen. Het oplossend en reinigend vermogen van deze imitatiemiddelen tast op den duur de loodstructuur aan. Wanner het lood niet adequaat beschermd wordt is het middel erger dan de kwaal.

Allereerst  zetten we ons bewust en met vertrouwen in op het behalen van resultaten met  PowerBatt bij vorkheftrucks en magazijntrucks. 

Maar is er meer op komst:

Er zijn ook PowerBatt-produkten voor startbatterijen en stationaire batterijen, daar zijn ook besparingen mogelijk voor transport-, bus- en taxibedrijven.